Welsh Assembly Members | Aelodau'r Cynulliad

Carwyn Jones|Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr
David Rees|Aberavon / Aberafan
Alun Davies|Blaenau Gwent
Jenny Rathbone| Cardiff Central / Canol Caerdydd
Julie Morgan|Cardiff North / Gogledd Caerdydd
Vaughan Gething| Cardiff South & Penarth / De Caerdydd a Phenarth
Mark Drakeford|Cardiff West / Gorllewin Caerdydd
Ken Skates|Clwyd South / De Clwyd
Joyce Watson| Mid & West Wales / Canolbarth & Gorllewin Cymru
Rebecca Evans| Gower / Gŵyr
John Griffiths|Newport East / Dwyrain Casnewydd
Mick Antoniw|Pontypridd
Mike Hedges| Swansea East / Dwyrain Abertawe
Julie James| Swansea West / Gorllewin Abertawe
Lynne Neagle| Torfaen / Tor-faen
Ann Jones|Vale of Clwyd / Dyffryn Clwyd
Jane Hutt| Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg
Lesley Griffiths| Wrexham / Wrecsam
Hannah Blythyn | Delyn
Lee Waters | Llanelli
Jeremy Miles | Neath / Castell-nedd
Jayne Bryant | Newport West / Gorllewin Casnewydd
Vikki Howells | Cynon Valley / Cwm Cynon
Hefin David | Caerphilly
Dawn Bowden | Merthyr Tydfil & Rhymney / Merthyr Tudful a Rhymni
Rhianon Passmore | Islwyn
Eluned Morgan | Mid and West Wales / Canolbarth & Gorllewin Cymru
Huw Irranca-Davies | Ogmore / Ogwr
Jack Sargeant | Alyn and Deeside

Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad