Bydd Llafur Cymru yn ymrwymo i addewid ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i gefnogi un miliwn o siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol.

Mae ymgeisydd Arfon Llafur Cymru Sion Jones wedi datgelu y bydd y blaid yn ymrwymo i addewid ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i gefnogi un miliwn o siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol.

Dywedodd Sion Jones:

"Mae hon yn foment bwysig i Lafur Cymru a'r iaith Gymraeg. Rydym wedi bod yn gefnogwyr balch o'r iaith Gymraeg erioed ac mae gennym dreftadaeth gyfoethog siarad Cymraeg, ond mae'r iaith wedi bod yn pêl-droed wleidyddol i rhai dros y blynyddoedd. Mae'r syniad y gallai Cymdeithas yr Iaith fod wedi dylanwadu ar ein maniffesto yn y gorffennol yn beth digon anodd ei ddychmygu, ond nid felly mae hi rŵan, ac mae yna newid agwedd gwirioneddol wedi digwydd ar y naill ochr a'r llall. I hyrwyddo'r iaith, mae angen synnwyr cyffredin, tir cyffredin ac achos cyffredin.

"Drwy gefnogi uchelgais Cymdeithas yr Iaith i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol, rydw i'n gobeithio y bydd hynny'n sefydlu'n gwbl gadarn y foment y bydd Cymru yn dechrau gweithio gyda'i gilydd dros yr iaith. Drwy gymryd cyfrifoldeb dros yr iaith, mae Carwyn Jones wedi dangos gwir arweiniad fel Prif Weinidog - ac mae o wedi pwysleisio pwysigrwydd annog gwneud defnydd o'r iaith erioed."


 

Welsh Labour’s Arfon candidate Sion Jones has revealed that the party will sign up to the Cymdeithas yr Iaith campaign pledge to support one million Welsh speakers in the future. 

Sion Jones said,

“This is an important moment for Welsh Labour and the Welsh language. We have always been proud supporters of the language and we have a rich Welsh-speaking heritage, but there has been too much of using the language as a political football over the years. The idea that Cymdeithas could have influenced our manifesto in the past is probably hard to imagine, that’s just not the case now, and there’s a genuine change of attitude on all sides. To promote the language, we need common sense, common ground and common cause.

“By signing up to the Cymdeithas yr Iaith ambition to have a million Welsh speakers in the future, I hope that cements the moment that Wales starts working together for the language. By taking responsibility for the language, Carwyn Jones has shown real leadership as First Minister – and he’s always emphasised the importance of encouraging language usage.”


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad