Carwyn Jones|Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr

Carwyn Jones

Carwyn Jones is First Minister of Wales and leader of Welsh Labour. In the contest to succeed Rhodri Morgan he promised to be a leader for the whole of Wales, and he has been true to his word. Carwyn's leadership helped to deliver a decisive "yes" vote in the referendum on the powers of the National Assembly in March 2011. Carwyn led Welsh Labour's team in the elections to the National Assembly for Wales in May 2011, winning 30 of the 60 seats and forming the Welsh Labour Government. Carwyn's pledge to Stand up for Wales has brought thousands of people back to the Labour Party in Wales.


Carwyn Jones yw Prif Weinidog Cymru ac arweinydd Llafur Cymru. Yn yr ymgyrch i gael olynydd i Rhodri Morgan, addawodd fod yn arweinydd Cymru gyfan, ac mae wedi cadw at ei air. Helpodd arweinyddiaeth Carwyn i gael pleidlais "ie" bendant yn y refferendwm ar bŵerau'r  Cynulliad yn Mawrth 2011. Arweinodd Carwyn y tim Llafur yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn Mai 2011, wrth ennill 30 o'r 60 seddi, a ffurfio Llywodraeth Llafur Cymru. Mae addewid Carwyn i Sefyll Cornel Cymru wedi dod â miloedd o bobl yn ôl i'r Blaid Lafur yng Nghymru.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad