Events | Digwyddiadau

 

 • Saturday, February 25, 2017 at 06:00 PM · 1 rsvp
  Management Centre, College Road in Bangor, United Kingdom

  Young Labour social and training 2017

 • Saturday, March 11, 2017 at 10:00 AM
  Y Plas in Powys, United Kingdom

  Training Academy: An Introduction to Campaigning - Machynlleth

  An Introduction to Campaigning is the first module in Welsh Labour's new five part Training Academy.

  This course will give you an overview of how Welsh Labour runs election campaigns; including voter targeting, print planning and developing your key messages.  We will also provide an overview of the resources available to help you run your campaign; including Contact Creator, Campaign Creator, NationBuilder and the online targeting portal.

  Whether you want to embark on the whole Training Academy, or just want a short overview of Welsh Labour's election campaigns, this module is for you.

 • Saturday, March 11, 2017 at 12:30 PM
  Y Plas in Powys, United Kingdom

  Mid & West Wales Regional Cluster Meeting

  The latest Mid & West Wales Regional Cluster Meeting, covering Policies & Best Practice from the Labour Group, Welsh Government Policy, and a Q & A.

 • Saturday, March 11, 2017 at 02:45 PM
  Y Plas in Powys, United Kingdom

  Training Academy: Print & Messaging - Machynlleth

  Print & Messaging is one of the modules in Welsh Labour's new five part Training Academy.

  This course will look at putting together a plan for your printed materials, what makes a good leaflet, as well as Labour's web to print platform Campaign Creator.  The course will also cover how to pick the best issues to campaign on, and how to get your message out to voters.

  If you want to improve the way your CLP or branch communicates with voters, and learn how to produce professional leaflets and direct mail, this module is for you.

 • Friday, March 24, 2017 at 12:00 PM through March 26, 2017
  Venue Cymru in Llandudno, United Kingdom

  Welsh Labour Conference 2017

  Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 24th-26th March 2017.  

  The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

  The Conference will include:

  Key note speeches,

  Policy debates,

  Fringe events,

  Exhibition area,

  Conference dinner,

  Networking opportunities.

   

  Members - register for your pass here

  Delegates – delegate registration here.

  Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, observer passes, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

   

  CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2017

  Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar penwythnos  24 – 26fed Mawrth 2017.

  Mae gynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

  Fydd y Cynhadledd yn cynnwys:

  Siaradwyr nodiadwy,

  Trafodaethau polisi,

  Cyfarfodydd ymylol,

  Arddangosfeydd,

  Cinio’r Cynhadledd,

  Cyfleoedd rwydweithio.

  Fydd cyfle i ddeallt broses polisi Llafur Cymru ac i glywed gan prif siaradwyr y mudiad llafur.

   

  Aelodau - cofrestwch am pass yma.

  Cynrychiolwyr -  gewch cofrestru yma.

  Masnachol – am bob mater ynglyn a cyfarfodydd ymylol, arddangosfa, pass ymweld, hysbysebu, noddi neu cinio’r cynhadledd cysylltwch trwy e-bost a david@eventlab.co.uk

   

   


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad