Events | Digwyddiadau

 

 • Thursday, March 08, 2018 at 07:00 PM

  Welsh Labour Deputy Leadership Hustings | Cardiff

  Hustings for the Welsh Labour Deputy Leadership election.

  Tickets (£5.00) can be purchased here

  - - - - -

  Hustyngau ar gyfer etholiad Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru.

  Gellir prynu tocynnau (£5.00) yma

 • Saturday, March 17, 2018 at 01:00 PM
  Rhyl Town Hall in Rhyl, United Kingdom

  Welsh Labour Deputy Leadership Hustings | Rhyl

  Hustings for the Welsh Labour Deputy Leadership election.

  Tickets (£5.00) can be purchased here

  - - - - -

  Hustyngau ar gyfer etholiad Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru.

  Gellir prynu tocynnau (£5.00) yma

 • Thursday, March 22, 2018 at 05:30 PM
  Coleg Gwent in Newport, United Kingdom

  Welsh Labour Deputy Leadership Hustings | Newport

  Hustings for the Welsh Labour Deputy Leadership election.

  Tickets (£5.00) can be purchased here

  - - - - -

  Hustyngau ar gyfer etholiad Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru.

  Gellir prynu tocynnau (£5.00) yma

 • Saturday, March 24, 2018 at 04:00 PM
  St Peter’s Civic Hall in Carmarthen, United Kingdom

  Welsh Labour Deputy Leadership Hustings | Carmarthen

  Hustings for the Welsh Labour Deputy Leadership election.

  Tickets (£5.00) can be purchased here

  - - - - -

  Hustyngau ar gyfer etholiad Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru.

  Gellir prynu tocynnau (£5.00) yma

 • Saturday, April 07, 2018 at 01:00 PM
  Grove Building in Swansea, United Kingdom

  Welsh Labour Deputy Leadership Hustings | Swansea

  Hustings for the Welsh Labour Deputy Leadership election.

  Tickets (£5.00) can be purchased here

  - - - - -

  Hustyngau ar gyfer etholiad Dirprwy Arweinydd Llafur Cymru.

  Gellir prynu tocynnau (£5.00) yma

 • Friday, April 20, 2018 at 12:00 PM through April 22, 2018
  Venue Cymru in Llandudno, United Kingdom

  Welsh Labour Conference 2018

   

  Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 20th - 22nd April 2018.

  The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

  The Conference will include:

  Key note speeches,

  Policy debates,

  Fringe events,

  Exhibition area,

  Conference dinner,

  Networking opportunities.

   

  Delegate - register here

  Elected Members - register here

  Members - register here

  Media - register here

  Enablers - register here

  Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, observer passes, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

   

  CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2018

  Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar benwythnos 20 - 22ain Ebrill 2018.

  Mae Cynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

  Fydd y Gynhadledd yn cynnwys:

  Siaradwyr nodiadwy,

  Trafodaethau polisi,

  Cyfarfodydd ymylol,

  Arddangosfeydd,

  Cinio'r Gynhadledd,

  Cyfleoedd rwydweithio.

  Bydd cyfle i ddeall proses polisi Llafur Cymru ac i glywed gan brif siaradwyr y mudiad llafur.

   

  Cynrychiolwyr - cofrestrwch yma

  Aelodau Etholedig - cofrestrwch yma

  Aelodau - cofrestrwch yma

  Cyfryngau - cofrestrwch yma

  Galluogwyr - cofrestrwch yma

  Masnachol - am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, pas ymweld, hysbysebu, noddi neu ginio'r Gynhadledd cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad