Events | Digwyddiadau

 

 • Saturday, April 21, 2018 at 08:00 AM through April 22, 2018
  Venue Cymru in Llandudno, United Kingdom

  Welsh Labour Conference 2018

   

  Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 20 - 22nd April 2018.

  The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

  The Conference will include:

  Key note speeches

  Policy debates

  Fringe events

  Exhibition area

  Conference dinner

  Networking opportunities

   

  Delegates - register here

  Elected Members - register here

  Members - register here

  Media - register here

  Enablers - register here

  Observer Passes - register here

  Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

   

  - - - - - - - - - -


  CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2018

  Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar benwythnos 20 - 22ain Ebrill 2018.

  Mae Cynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

  Fydd y Gynhadledd yn cynnwys:

  Siaradwyr nodiadwy

  Trafodaethau polisi

  Cyfarfodydd ymylol

  Arddangosfeydd

  Cinio'r Gynhadledd

  Cyfleoedd rwydweithio


  Cynrychiolwyr - cofrestrwch yma

  Aelodau Etholedig - cofrestrwch yma

  Aelodau - cofrestrwch yma

  Cyfryngau - cofrestrwch yma

  Galluogwyr - cofrestrwch yma

  Pas Ymweld - cofrestrwch yma

  Masnachol - am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, hysbysebu, noddi neu ginio'r Gynhadledd cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad