Hannah Blythyn | Delyn

Hannah Blythyn

Hannah is an activist and campaigner with a track record of getting results and background of fighting for the people and communities she has represented in the trade union movement. Hannah has played a leading role in successful campaigns to protect the wages of rural workers in Wales, achieve greater justice for the victims of asbestos related diseases, and to end blacklisting and exploitative practices of bogus self-employment.

Hannah has worked closely with some of our largest employers in Flintshire, such as Airbus, and her experience and record means she will be in a position to advocate for Delyn from day one.

Hannah grew up in Flintshire before spending time working across Wales and the UK. Aged 36, she is from Connah’s Quay, went to school at St Richard Gwyn in Flint and is currently living in Mold. Shaped by her upbringing in industrial north east Wales, Hannah is standing in Delyn because she cares passionately about its people, communities and workplaces, and will be a strong voice for the constituency in the Assembly.

Outside of work, Hannah is a fanatic follower of the Wales rugby team and a keen cyclist, taking part in charity rides in both the UK and Kenya. Hannah is a committed Welsh learner.


Mae Hannah yn weithredwraig ac yn ymgyrchydd gydag enw da am gael canlyniadau a chefndir o frwydro dros bobl a chymunedau y mae wedi eu cynrychioli ym mudiad yr undebau llafur.  Mae Hannah wedi chwarae rôl flaenllaw mewn ymgyrchoedd llwyddiannus i ddiogelu cyflogau gweithwyr gwledig yng Nghymru, cael cyfiawnder i ddioddefwyr clefydau’n ymwneud ag asbestos, ac i ddod â chosbrestru ac arferion hunangyflogaeth ffug sy’n cam-fanteisio i ben.

Mae Hannah wedi gweithio’n agos gyda rhai o’n cyflogwyr mwyaf yn Sir y Fflint, fel Airbus, ac mae ei phrofiad a’i henw da yn golygu y bydd mewn sefyllfa i eirioli ar ran Delyn o’r diwrnod cyntaf un.

Cafodd Hannah ei magu yn Sir y Fflint cyn treulio amser yn gweithio ledled Cymru a’r DU. Yn 36 oed, mae’n dod o Gei Conna ac aeth i Ysgol St Richard Gwyn yn y Fflint ac mae’n byw yn yr Wyddgrug ar hyn o bryd. Wedi ei dylanwadu gan ei magwraeth yn ardal ddiwydiannol gogledd ddwyrain Cymru, mae Hannah’n sefyll yn Delyn am ei bod yn angerddol am ei phobl, y cymunedau a’r gweithleoedd a bydd yn llais cryf dros yr etholaeth yn y Cynulliad.

Y tu allan i’r gwaith, mae Hannah’n cefnogi tîm rygbi Cymru ac yn mwynhau beicio ac mae wedi cymryd rhan mewn teithiau beicio elusennol yn y DU ac yn Kenya. Mae Hannah wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg.

Write to me at: 38 Church Street, Flint, Flintshire, CH6 5AE

Phone me on: 0300 200 7132

Email me at: hannah.blythyn@assembly.wales

Website address: www.hannahblythyn.wales/

Facebook: www.facebook.com/Hannah4Delyn/

Twitter: @hannahblythyn


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad