Hefin David | Caerphilly

Hefin David

Hefin David was born and brought up in the Caerphilly constituency. He is a senior lecturer at Cardiff Metropolitan University and is a Fellow of the Higher Education Academy. His work as an academic has taken him to India, China and across Europe. 

He now teaches employment relations and human resource management at the University. His doctoral research examined the first employment decisions of owner managers and the opportunities for the growth and development of the small business sector.  

Hefin has also been a County Borough Councillor since 2007. He is currently Chair of the Council’s Policy and Resources Scrutiny Committee. In his time as Chair, the committee has tackled issues including; managing successive budget reductions resulting from the UK Government cuts; overseeing the Welsh public sector housing improvement programme; and helping local residents by reducing the impact of the Tories’ bedroom tax. 


Cafodd Hefin David ei eni a'i fagu yn etholaeth Caerffili. Mae'n uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae ei waith fel academydd wedi mynd ag ef i India, Tsieina ac ar draws Ewrop.

Mae bellach yn dysgu cysylltiadau cyflogaeth a rheoli adnoddau dynol yn y Brifysgol. Roedd ei ymchwil doethurol yn ymchwilio i'r penderfyniadau cyflogaeth cyntaf a wneir gan reolwyr berchnogion a'r cyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad ar gyfer y sector busnesau bach.

Mae Hefin hefyd wedi bod yn gynghorydd bwrdeistref sirol ers 2007. Ef yw Cadeirydd Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau y Cyngor ar hyn o bryd. Yn ystod ei gyfnod fel  Cadeirydd, mae'r pwyllgor wedi mynd i'r afael â materion sy'n cynnwys; rheoli gostyngiadau cyllideb olynol sy'n deillio o doriadau Llywodraeth y DU; goruchwylio'r rhaglen gwella tai yn y sector gyhoeddus yng Nghymru; a helpu trigolion lleol trwy leihau effaith y dreth ystafelloedd gwely y Torïaid.

Write to me at: Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed, CF81 8JA

Phone me on: 01443 838542

Email me at: hefin.david@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/HefinDavidAM/

Twitter: @hef4caerphilly


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad