Jayne Bryant | Newport West / Gorllewin CasnewyddBorn and bred in Newport, Jayne is proud to have been elected Assembly Member in her home city. Jayne has extensive experience working in Newport, Cardiff, the Rhondda, London and Australia. Over the last nine years Jayne has headed a team of six solving a range family, social and political problems.

Jayne is a proud and active Trade Unionist. Her political interests include housing, the care of older people, community engagement, financial education and animal welfare. Jayne is also passionate about protecting the NHS, investing in local schools, and ensuring the city of Newport benefits from further regeneration and good quality jobs in the future. As the first in her family to go to University, Jayne is committed to ensuring access to higher education for all.

Away from politics, Jayne is a massive rugby fan, and a loyal supporter of Newport RFC and Newport Gwent Dragons. She also enjoys watching Newport County at Rodney Parade, and is a member and Trustee of Newport County Supporters Trust. Jayne is a school governor and a trustee for the Our Chartist Heritage group based in Newport.

Jayne has campaigned on a number of local issues – including workers rights and protections, domestic violence, a Newport Tidal Lagoon and improved transport links in and around Newport. She also played a lead role in the successful campaign for a Blue Plaque for Newport Suffragette Lady Rhondda.


Cafodd Jayne ei geni a’i magu yng Nghasnewydd ac mae’n falch o fod yn Aelod y Cynulliad dros ei dinas enedigol.  Mae gan Jayne brofiad helaeth yn gweithio yng Nghasnewydd, Caerdydd, Rhondda, Llundain ac Awstralia. Dros y naw mlynedd diwethaf, mae Jayne wedi arwain tîm o chwech yn datrys problemau teuluol, cymdeithasol a gwleidyddol. 

Mae Jayne yn Undebwraig Llafur egnïol a balch.  Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys tai, gofalu am bobl hŷn, ymgysylltu cymunedol, addysg ariannol a lles anifeiliaid. Mae Jayne hefyd yn angerddol am amddiffyn y GIG, buddsoddi mewn ysgolion lleol a sicrhau bod dinas Casnewydd yn cael budd o adfywio pellach a swyddi da yn y dyfodol. Fel y cyntaf yn ei theulu i fynd i’r Brifysgol, mae Jayne wedi ymrwymo i sicrhau mynediad i addysg uwch i bawb.

I ffwrdd o wleidyddiaeth, mae Jayne yn gefnogwraig rygbi brwd, ac yn cefnogi Clwb Rygbi Casnewydd a Dreigiau Gwent. Mae hefyd yn mwynhau gwylio Casnewydd yn Rodney Parade ac mae’n aelod ac yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Casnewydd. Mae Jayne yn llywodraethwr ysgol ac yn ymddiriedolwr i’r grŵp Our Chartist Heritage wedi ei leoli yng Nghasnewydd.

Mae Jayne wedi ymgyrchu ar nifer o faterion lleol – yn cynnwys hawliau ac amddiffyniad gweithwyr, trais domestig, Morlun Llanw Casnewydd a chysylltiadau trafnidiaeth gwell o amgylch Casnewydd. Roedd ganddi hefyd rôl flaenllaw yn yr ymgyrch llwyddiannus am Blac Glas ar gyfer y Suffragette o Gasnewydd, Iarlles Rhondda.

Write to me at: National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA

Phone me on: 0300 200 7104

Email me at: jayne.bryant@assembly.wales

Website address: http://www.jaynebryant.wales/

Facebook: www.facebook.com/jbryantnewport/

Twitter: @JBryantWales


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad