Jeremy Miles | Neath / Castell-nedd

Jeremy Miles

Jeremy was born and brought up in Pontarddulais and as a Welsh speaker, was educated at Ysgol Gyfun Ystalyfera and New College, Oxford where he read law. After graduating, he taught law at Warsaw University in Poland. Later, Jeremy practised as a solicitor in London initially, and then held senior legal and commercial posts in media sector businesses including ITV and with the US network, NBC. After returning to live in Wales, he set up his own consultancy working with international clients in the broadcast and digital sectors.

Jeremy was until recently a trustee and secretary of the Bevan Foundation. He has experience as a youth mentor and also as an adviser at free legal advice centres. He was an adviser to the Use Your Vote campaign for the 2010 UK general election. His interests include economic and community development, and education and skills. Jeremy lives in Alltwen in the Neath constituency and enjoys film, reading, cooking, hiking and cycling.


Cafodd Jeremy ei eni a’i fagu ym Mhontarddulais ac fel siaradwr Cymraeg, cafodd ei addysgu yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a’r Coleg Newydd, Rhydychen, gan ddarllen y gyfraith. Ar ôl graddio, addysgodd y gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl.  Yn ddiweddarach, fe wnaeth Jeremy ymarfer fel cyfreithiwr yn Llundain i ddechrau, ac yna cafodd swyddi cyfreithiol a masnachol uwch mewn busnesau yn sector y cyfryngau yn cynnwys ITV a chyda rhwydwaith yr UD, NBC. Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru, sefydlodd ei ymgynghoraeth ei hun yn gweithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sectorau darlledu a digidol.

Tan yn ddiweddar, roedd Jeremy yn ymddiriedolwr ac yn ysgrifennydd Sefydliad Bevan. Mae ganddo brofiad fel mentor ieuenctid ac mae hefyd yn gynghorydd mewn canolfannau cyngor cyfreithiol am ddim. Roedd yn gynghorydd i’r ymgyrch Defnyddiwch Eich Pleidlais ar gyfer etholiad cyffredinol y DU 2010.  Mae ei ddiddordebau’n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau. Mae Jeremy’n byw yn Alltwen yn etholaeth Castell-nedd ac mae’n mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, cerdded a beicio.

Write to me at: 7 High Street, Pontardawe, Swansea, SA8 4HU

Phone me on: 01792 869993

Email me at: jeremy.miles@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/JeremyMilesAM/

Twitter: @Jeremy_Miles


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad