John Griffiths|Newport East / Dwyrain Casnewydd

John Griffiths

John Griffiths is the Labour Member for Newport East, having first been elected to the Assembly in 1999.

He is Chair of the Standards of Conduct Committee, and a member of the Health and Social Care and the Children, Young People and Education Committees.

Born in Newport in 1956, John is a law graduate and has a diploma in psychology from the University of Wales, Cardiff. John worked as a lecturer in further and higher education before becoming a solicitor.

A former Gwent County Councillor and Newport Borough Councillor, John is also a member of Community Trade Union, UNITE the Union and the Co-Operative Party.

John has held several roles in the Welsh Government, previously serving as Minister for Culture and Sport and Minister for the Environment and Sustainability, and before that as Counsel General, Deputy Minister for Education, Deputy Minister for Health and Social Services and Deputy Economic Development Minister.

John’s political interests include economic development, social inclusion, education and Europe.


 

Yn flaenorol yn Gwnsler Cyffredinol i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac yn arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol, cafodd John ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym 1999. Mae John yn gadeirydd y Pwyllgor Safonau a gwasanaethodd yn flaenorol fel Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac fel Dirprwy Weinidog Datblygu Economaidd.

Cafodd ei eni yng Nghasnewydd ym 1956, mae John wedi graddio yn y gyfraith ac mae ganddo ddiploma mewn seicoleg o Brifysgol Cymru, Caerdydd. Gweithiodd John fel darlithydd mewn addysg bellach ac uwch cyn mynd yn gyfreithiwr. Mae John yn gyn-gynghorydd Sir yng Ngwent a Chynghorydd Bwrdeistref Casnewydd ac mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Addysgol y Gweithwyr, UNITE, yr Undeb Gymunedol a’r Blaid Gydweithredol.

Mae diddordebau gwleidyddol John yn cynnwys datblygu economaidd, cynhwysiant cymdeithasol, addysg ac Ewrop.

Write to me at: 7th Floor, Clarence House, Clarence Place, Newport, NP19 7AA

Phone me on: 01633 222 302

Email me at: john.griffiths@assembly.wales

Website address: www.johngriffithslabour.wordpress.com/

Facebook: www.facebook.com/johngriffithslabour/

Twitter: @JGriffithsLab


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad