Join statement between Welsh Labour and Plaid Cymru

Following a positive few days of discussions, the negotiations between Welsh Labour and Plaid Cymru representatives are now at an end, and good progress has been made. The leadership of both parties will now present the proposed way forward to members of their respective Assembly groups tomorrow morning. It is anticipated that plenary can then be recalled on Wednesday, for the nomination of First Minister.

Yn dilyn ychydig ddyddiau cadarnhaol o drafodaethau, mae'r negodi rhwng cynrychiolwyr Llafur Cymru a Phlaid Cymru yn awr ar ben, ac fe wnaed cynnydd da. Bydd arweinyddiaeth y ddwy blaid yn awr yn cyflwyno'r ffordd ymlaen arfaethedig i aelodau o'u grwpiau priodol yn y Cynulliad bore yfory. Fe ragwelir y gellir ail gynnull cyfarfod llawn wedyn ddydd Mercher, er mwyn enwebu Prif Weinidog Cymru.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad