Joint Statement Between Welsh Labour and Plaid Cymru

We have had a number of meetings today and they have been extremely useful in setting out ways of working together in the future. We are confident that we can find a way forward that will give Wales a stable government next week. We will continue to work over the weekend, and look to resume formal talks on Monday.

As it is important to take these talks through on a confidential basis, we won’t be making any more comment at this stage.

 

Datganiad ar y cyd rhwng Llafur Cymru a Phlaid Cymru

Yr ydym wedi cael nifer o gyfarfodydd heddiw ac maen nhw wedi bod yn ddefnyddiol iawn o ran sefydlu ffyrdd o gydweithio yn y dyfodol. Rydym yn hyderus y gallwn ddod o hyd i ffordd ymlaen a fydd yn rhoi llywodraeth sefydlog yn ei lle i Gymru yn ystod yr wythnos nesaf. Byddwn yn parhau i weithio dros y penwythnos, a'r bwriad yw ail ddechrau trafodaethau ffurfiol dydd Llun.

Am ei bod yn bwysig cynnal y sgyrsiau hyn ar sail gyfrinachol, ni fyddwn yn gwneud unrhyw sylwadau pellach ar hyn o bryd.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad