Keith Price Davies|Llanelli

Keith Price Davies was elected to the National Assembly following the elections of May 2011.

Ymunodd Keith Price Davies ar Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn yr etholiadau yn Mai 2011.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad