Labour In for Jobs

Welsh jobs would be lost if we left the EU. Around 100,000 Welsh jobs depend on trade with Europe - we need to stay to protect working people and vital industries, like manufacturing, which sell their products abroad. 

EU-FB-LINK-JOBS1.png

Byddai swyddi Cymru'n cael eu colli os byddem yn gadael yr UE. Mae tua 100,000 o swyddi Cymru'n dibynnu ar fasnach gydag Ewrop - mae angen i ni aros er mwyn amddiffyn pobl sy'n gweithio a diwydiannau hanfodol, fel cynhyrchu, sydd yn gwerthu eu cynnyrch dramor. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad