Labour In for Lower Prices

Being in Europe gives us lower prices - holidays, cars and the weekly shop are all cheaper because we're in. Leaving would result in a shock to our economy which would leave working people worse off. 

Copy_of_EU-FB-LINK-MONEY_(1).png

Mae bod yn Ewrop yn rhoi prisiau is i ni - mae gwyliau, ceir a'r siopa wythnosol i gyd yn rhatach am ein bod i mewn. Byddai gadael yn arwain at rhoi sioc i'n heconomi fyddai'n golygu bod pobl sy'n gweithio ar eu colled. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad