Labour In for Rights at Work

Our rights at work like paid leave, equal pay, maternity pay and paternity leave and protections for agency workers are guaranteed by the EU. Leaving would mean they were at risk from the Tory Government. 

Copy_of_EU-FB-LINK-RIGHTS_(1).png

Mae ein hawliau yn y gwaith fel gwyliau â thâl, cyflogau cyfartal, cyfnod mamolaeth a thadolaeth ac amddiffyn gweithwyr asiantaeth wedi eu gwarantu gan yr UE. Byddai gadel yn golygu eu bod yn cael eu peryglu gan Llywodraeth y Toriaid. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad