Labour In for the NHS

Leaving the EU would hit the economy - even the Leave campaign admit this is the case. This would mean less money for the NHS and other vital services we rely on. 

EU-FB-LINK-NHS1.png

Byddai gadael yr UE yn ergyd i'r economi -mae'r ymgyrch dros adael hyd yn oed yn cyfaddef bod hyn yn wir. Byddai hyn yn golygu llai o arian i'n GIG a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol eraill yr ydym yn dibynnu arnynt. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad