Lynne Neagle| Torfaen / Tor-faen

Lynne Neagle

AM for Torfaen since 1999, Lynne is a formidable campaigner who’s always passionate in championing the issues that matter to the people she represents. As well as being a hard-working constituency AM, Lynne is well known for her fierce and often hard-hitting contributions in committees and on the floor of the Senedd.

Although fiercely loyal to her party, Lynne has never been afraid to speak out on the issues she believes in.

This spirit has led to a number of high profile campaigns over the years; her calls for the MMR vaccine to become an entry requirement for schools led to a wide ranging national debate on the issue, and more recently, Lynne successfully campaigned for Gwent’s £220 million Specialist and Critical Care Centre to be sited in Cwmbran.

Having studied at Reading University, prior to her election in 1999, Lynne held a number of roles within the Welsh voluntary sector, and worked as a researcher in the office of former MEP, Glenys Kinnock. Previously a long standing chair of the Labour group, Lynne has two children, James and Sam.


Mae Lynne yn AC Torfaen er 1999 ac yn ymgyrchydd brwd sydd bob amser yn angerddol yn hyrwyddo materion sydd yn bwysig i’r bobl y mae’n eu cynrychioli. Yn ogystal â bod yn AC gweithgar yn ei hetholaeth, mae Lynne hefyd yn adnabyddus am ei chyfraniadau ffyrnig a di flewyn ar dafod mewn pwyllgorau ac ar lawr y Senedd.

Er ei bod yn eithriadol o deyrngar i’w phlaid, nid yw Lynne erioed wedi bod ofn lleisio ei barn am y materion sy’n bwysig iddi.

Mae’r ysbryd hwn wedi arwain at nifer o ymgyrchoedd proffil uchel dros y blynyddoedd; arweiniodd ei galwadau i’r brechlyn MMR fod yn ofyniad mynediad ar gyfer ysgolion at drafodaeth genedlaethol amrywiol ar y mater ac, yn fwy diweddar, mae Lynne wedi ymgyrchu’n llwyddiannus i Ganolfan Gofal Arbenigol a Chritigol gael ei lleoli yng Nghwmbrân.

Ar ôl Astudio ym Mhrifysgol Reading, cyn cael ei hethol ym 1999, cafodd Lynne nifer o swyddi yn sector gwirfoddol Cymru, a gweithiodd fel ymchwilydd yn swyddfa’r cyn ASE, Glenys Kinnock. Bu’n gadeirydd hirsefydlog y grŵp Llafur ac mae gan Lynne ddau o blant, James a Sam. 

Write to me at: 73 Upper Trosnant Street, Pontypool, NP4 8AU

Phone me on: 01495 740022

Email me at: lynne.neagle@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/lynneneagleAM/

Twitter: @lynne_neagle


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad