Welsh Labour Manifesto 2017

Standing Up For Wales

Welsh Labour is in power in Wales and we want to establish a real partnership with a UK Labour Government. Our Welsh Labour manifesto is what we can do together – with your support.

 
 9648_17_GE_2017_Welsh_Manifesto_Cover_English.jpg

We need a strong Labour Government and a big Welsh Labour team in Westminster fighting for the causes that matter – we’re the only ones that can take them on.

Sefyll Cornel Cymru

Mae Llafur Cymru mewn grym yng Nghymru ac rydym eisiau sefydlu partneriaeth wirioneddol gyda Llywodraeth Lafur y DU. Maniffesto Llafur Cymru yw’r hyn y gallwn ni ei wneud gyda’n gilydd - gyda’ch cefnogaeth chi.

 9648_17_GE_2017_Welsh_Manifesto_Cover.jpg

 Mae angen Llywodraeth Lafur gref a thîm Llafur Cymru mawr yn San Steffan yn brwydro dros yr achosion sydd yn bwysig – ni yw’r unig rai all eu herio.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad