Parliamentary Candidates|Ymgeiswyr Seneddol

Marc Tierney | Carmarthen West and South Pembrokeshire
Dinah Mulholland | Ceredigion
Iwan Jones | Montgomeryshire
Anna McMorrin |Cardiff North
Chris Ruane | Vale of Clwyd
Mathew Norman | Dwyfor Meirionnydd
Philippa Thompson | Preseli Pembrokeshire
Gareth Thomas | Clwyd West
Camilla Beaven | Vale of Glamorgan
Tonia Antoniazzi | Gower
David Darkin |Carmarthen East and Dinefwr
Dan Lodge|Brecon & Radnorshire
Mary Griffiths Clarke | Arfon
Emily Owen| Aberconwy
Stephen Kinnock MP|Aberavon / Aberafan
Nick Smith MP|Blaenau Gwent
Madeleine Moon MP|Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr
Wayne David MP|Caerphilly / Caerffili
Jo Stevens MP|Cardiff Central / Canol Caerdydd
Mark Tami MP|Alyn & Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy
Stephen Doughty MP|Cardiff South & Penarth / De Caerdydd a Phenarth
Kevin Brennan MP|Cardiff West / Gorllewin Caerdydd
Susan Elan Jones MP|Clwyd South / De Clwyd
Ann Clwyd MP|Cynon Valley / Cwm Cynon
David Hanson MP|Delyn
Chris Evans MP|Islwyn
Nia Griffith MP-AS|Llanelli
Gerald Jones MP|Merthyr Tydfil & Rhymney / Merthyr Tudful a Rhymni
Christina Rees MP|Neath / Castell-nedd
Jessica Morden MP
Paul Flynn MP|Newport West / Gorllewin Casnewydd
Owen Smith MP|Pontypridd
Chris Bryant MP|Rhondda
Carolyn Harris MP|Swansea East / Dwyrain Abertawe
Geraint Davies MP|Swansea West / Gorllewin Abertawe
Nick Thomas-Symonds MP|Torfaen / Tor-faen
Ian Lucas MP|Wrexham / Wrecsam
Albert Owen MP-AS|Ynys Mon / Ynys Môn

Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad