Mick Antoniw|Pontypridd

Mick Antoniw

Mick Antoniw was elected to the National Assembly for Wales in the elections of May 2011.

He was formerly one of Wales’ leading labour lawyers.

He was a senior partner with Thompsons and practised for over 30 years achieving a number of landmark legal successes in the field of occupational disease and corporate manslaughter . He has lectured widely in the field of health and safety, law reform and appears regularly on radio and TV.

Over the past two years he has provided a regular legal advice programme on gtfm community radio. He is a trustee of the Bevan Foundation social justice think tank, a trustee of the Welsh Refugee Council and vice president of the Brynsadler Community Trust in Pontyclun. Mick is married with three adopted children and is a former foster parent.


Cafodd Mick Antoniw ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholiadau Mai 2011.

Yn flaenorol, roedd yn un o gyfreithwyr blaenllaw llafur.

Roedd yn uwch bartner gyda Thompsons a bu’n ymarfer am dros 30 o flynyddoedd a chael nifer o lwyddiannau cyfreithiol nodedig ym maes clefydau galwedigaethol a dynladdiad corfforaethol. Mae wedi darlithio’n helaeth ym maes iechyd a diogelwch, adfywio’r gyfraith ac mae’n ymddangos yn rheolaidd ar y radio a’r teledu.

Dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi rhoi cyngor cyfreithiol rheolaidd ar radio cymunedol gtfm. Mae’n ymddiriedolwr melin drafod cyfiawnder cymdeithasol Sefydliad Bevan, yn ymddiriedolwr Cyngor Ffoaduriaid Cymru ac yn is-lywydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Brynsadler ym Mhont-y-clun. Mae Mick yn briod â thri phlentyn mabwysiedig ac mae’n gyn-riant maeth.

Write to me at: 10 Market Street, Pontypridd, CF37 2ST

Phone me on: 01443 406400

Email me at: mick.antoniw@assembly.wales

Website address: www.mickantoniw.wales/

Facebook: www.facebook.com/mick.antoniw/

Twitter: @MickAntoniw1


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad