Mike Priestley | Aberconwy

Mike Priestley is the Welsh Labour Candidate for Aberconwy.

Mike was born and brought up in the County of Conwy, was educated at Ysgol Aberconwy, then joined Royal Mail where he had a long career of 22 years finishing off as Delivery Office Manager in Colwyn Bay with responsibility for Llanrwst, Betws y Coed and Blaenau Ffestiniog. He has also worked for North Wales Police and Ysbyty Glan Clwyd.

Mike has been a Conwy County Councillor serving the Marl Ward for 12 years and is currently Cabinet Member for Communication. He has also held a number of cabinet positions over the last nine years.

Mike has been chair of governors at Ysgol Aberconwy and is currently Chair of Governors at Ysgol Maelgwn. He was also a governor for the Walton Centre for Neurology and Neurosurgery in Liverpool where he represented the people of North Wales.

Mike is a resident in Llandudno Junction where he lives with his wife Lorraine and two daughters Sian and Zoe. He is passionate about working for the people of Aberconwy and works hard with various agencies to improve our communities.

Mike is also passionate about Rugby and follows the Welsh Squad. 


Mike Priestley yw Ymgeisydd Llafur Cymru ar gyfer Aberconwy.

Cafodd Mike ei eni a’i fagu yn Sir Conwy, cafodd ei addysgu yn Ysgol Aberconwy, yna ymunodd â’r Post Brenhinol lle cafodd yrfa hir o 22 o flynyddoedd gan orffen yn Rheolwr Swyddfa Ddosbarthu ym Mae Colwyn yn gyfrifol am Lanrwst, Betws y Coed a Blaenau Ffestiniog. Mae hefyd wedi gweithio i Heddlu Gogledd Cymru ac Ysbyty Glan Clwyd.

Mae Mike wedi bod yn Gynghorydd Sir yng Nghonwy yn gwasanaethu Ward Marl ers 12 mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n Aelod o’r Cabinet ar gyfer Cyfathrebu. Mae hefyd wedi cael nifer o swyddi yn y cabinet dros y naw mlynedd diwethaf.

Mae Mike wedi bod yn gadeirydd y llywodraethwyr yn Ysgol Aberconwy ac ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Maelgwn. Roedd hefyd yn llywodraethwr ar gyfer Canolfan Niwroleg a Niwrolawdriniaeth Walton yn Lerpwl yn cynrychioli pobl Gogledd Cymru.

Mae Mike yn byw yng Nghyffordd Llandudno gyda’i wraig Lorraine a’i ferched, Sian a Zoe. Mae’n angerddol am weithio dros bobl Aberconwy ac mae’n gweithio’n galed gydag amryw asiantaethau i wella ein cymunedau.

Mae Mike hefyd yn angerddol am Rygbi ac mae’n dilyn Tîm Cymru. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad