Carwyn-Jones-People.png

At the heart of all we do will be our determination to fight for jobs and grow the Welsh economy. Ours is an ambitious, positive vision of the nation we can become. In everything we do we will stand up for Wales and lead our country forward with ambition.


Bydd ein penderfyniad diwyro i frwydro dros swyddi ac i dyfu economi Cymru wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud. Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol a chadarnhaol o'r wlad y gallwn ni fod. Felly byddwn yn sefyll yn gadarn dros Gymru ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, ac yn arwain ein gwlad ag uchelgais.

Welsh Assembly Members | Aelodau'r Cynulliad

Carwyn Jones|Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr
David Rees|Aberavon / Aberafan
Alun Davies|Blaenau Gwent
Jenny Rathbone| Cardiff Central / Canol Caerdydd
Julie Morgan|Cardiff North / Gogledd Caerdydd
Vaughan Gething| Cardiff South & Penarth / De Caerdydd a Phenarth
Mark Drakeford|Cardiff West / Gorllewin Caerdydd
Ken Skates|Clwyd South / De Clwyd
Joyce Watson| Mid & West Wales / Canolbarth & Gorllewin Cymru
Rebecca Evans| Gower / Gŵyr
John Griffiths|Newport East / Dwyrain Casnewydd
Mick Antoniw|Pontypridd
Mike Hedges| Swansea East / Dwyrain Abertawe
Julie James| Swansea West / Gorllewin Abertawe
Lynne Neagle| Torfaen / Tor-faen
Ann Jones|Vale of Clwyd / Dyffryn Clwyd
Jane Hutt| Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg
Lesley Griffiths| Wrexham / Wrecsam
Hannah Blythyn | Delyn
Lee Waters | Llanelli
Jeremy Miles | Neath / Castell-nedd
Jayne Bryant | Newport West / Gorllewin Casnewydd
Vikki Howells | Cynon Valley / Cwm Cynon
Hefin David | Caerphilly
Dawn Bowden | Merthyr Tydfil & Rhymney / Merthyr Tudful a Rhymni
Rhianon Passmore | Islwyn
Eluned Morgan | Mid and West Wales / Canolbarth & Gorllewin Cymru
Huw Irranca-Davies | Ogmore / Ogwr
Jack Sargeant | Alyn and Deeside

Members of Parliament - Aelodau Seneddol

Chris Elmore MP|Ogmore
Anna McMorrin MP|Cardiff North
Chris Ruane MP| Vale of Clwyd
Tonia Antoniazzi MP | Gower
Stephen Kinnock MP|Aberavon / Aberafan
Nick Smith MP|Blaenau Gwent
Madeleine Moon MP|Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr
Wayne David MP|Caerphilly / Caerffili
Jo Stevens MP|Cardiff Central / Canol Caerdydd
Mark Tami MP|Alyn & Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy
Stephen Doughty MP|Cardiff South & Penarth / De Caerdydd a Phenarth
Kevin Brennan MP|Cardiff West / Gorllewin Caerdydd
Susan Elan Jones MP|Clwyd South / De Clwyd
Ann Clwyd MP|Cynon Valley / Cwm Cynon
David Hanson MP|Delyn
Chris Evans MP|Islwyn
Nia Griffith MP-AS|Llanelli
Gerald Jones MP|Merthyr Tydfil & Rhymney / Merthyr Tudful a Rhymni
Christina Rees MP|Neath / Castell-nedd
Jessica Morden MP
Paul Flynn MP|Newport West / Gorllewin Casnewydd
Owen Smith MP|Pontypridd
Chris Bryant MP|Rhondda
Carolyn Harris MP|Swansea East / Dwyrain Abertawe
Geraint Davies MP|Swansea West / Gorllewin Abertawe
Nick Thomas-Symonds MP|Torfaen / Tor-faen
Ian Lucas MP|Wrexham / Wrecsam
Albert Owen MP-AS|Ynys Mon / Ynys Môn

Members of European Parliament|Aelod Seneddol Ewrop

Derek Vaughan|Wales / Cymru

Police and Crime Commissioners|Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Alun Michael|South Wales / De Cymru
Jeff Cuthbert | Gwent

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad