Join Labour |Ymunwch

Unlike the Tories, we don’t rely on a small number of super-wealthy donors. We rely on funds from our dedicated members and your membership fee would provide a vital boost to our campaigning efforts. Without that money, we simply wouldn’t be able to run the Labour Party.

Ready to join us? Click here to get started.

Where could my membership take me?

As a member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

So whether you want to chip in to help us reach our goals because you share our values, or because you have ambitions to serve your community and country, the only place to start is through joining the Labour Party as a member.

------------------- 

Yn wahanol i’r Torïaid, nid ydym yn dibynnu ar nifer fach o gyfranwyr tra chyfoethog. Rydym yn dibynnu ar arian gan ein haelodau selog a byddai eich ffi aelodaeth yn hwb gwerthfawr i’n hymdrechion ymgyrchu. Heb yr arian hwnnw, ni fyddem yn gallu cynnal y Blaid Lafur.

Barod i ymuno â ni? Cliciwch yma.

I ble y gallai fy aelodaeth fynd â mi?

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

 

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad