Rhianon Passmore | IslwynAward winning community activist - Rhianon Passmore is a former teacher and lecturer and is the Labour and Cooperative Party candidate for the Assembly elections in Islwyn. She has experience within the trade union movements and local government and significant council cabinet experience.  Awarded for her work within community regeneration -  she has led various voluntary organisations before being appointed to the National  Probation Board and the BBC Broadcasting Council of Wales.

A long term campaigner and mum of four -  she has campaigned strongly against the extreme right wing rhetoric of the BNP. Rhianon understands what it is like to work and bring up children and is passionate about arguing the case for Islwyn. She is passionate about delivering jobs and investment, child care and skills and apprenticeships. Rhianon is committed to working hard - and believes insupporting the needs of our older people and those with caring responsibilities.


Mae’r weithredwraig gymunedol flaenllaw - Rhianon Passmore - yn gyn-athrawes a darlithydd a hi yw ymgeisydd Llafur a’r Blaid Gydweithredol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn Islwyn. Mae ganddi brofiad o fewn mudiadau’r undebau llafur a llywodraeth leol a phrofiad sylweddol yng nghabinet y cyngor.  Cafodd ei gwobrwyo am ei gwaith ym maes adfywio cymunedol ac mae wedi arwain sawl sefydliad gwirfoddol cyn cael ei phenodi i’r Bwrdd Prawf Cenedlaethol a Chyngor Darlledu Cymru. Mae’n ymgeisydd hirdymor ac yn fam i bedwar - mae wedi ymgyrchu’n gryf yn erbyn rhethreg eithafol adain dde y BNP.  Mae Rhianon yn deall y profiad o weithio a magu plant ac mae’n angerddol am ddadlau achos Islwyn. Mae’n angerddol am gyflwyno Swyddi a buddsoddiad, gofal plant a sgiliau a phrentisiaethau. Mae Rhianon wedi ymrwymo i weithio’n galed - ac mae’n credu mewn cefnogi anghenion ein pobl hŷn a’r rheiny â chyfrifoldebau gofal.

Write to me at: 208 High Street, Blackwood, NP12 1AJ

Phone me on: 01495 225 162

Email me at: rhianon.passmore@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/rhi4islwyn/

Twitter: @rhi4islwyn


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad