Sion Jones | Arfon

Sion Jones is a former business owner in Caernarfon, and since 2012, has been the County Councillor for the Bethel ward on Gwynedd Council. Sion was elected onto the Council at twenty years old, becoming one of the youngest Councillors in the UK. Sion also represents Gwynedd on the Snowdonia National Park.

Raised in Waunfawr near Caernarfon, and currently living in Bethel, he hopes to become the Assembly Member for Arfon in May. One of his key ambitions for the area is to ensure jobs and investments, and keep young people locally to build on the economy, and strengthen the Welsh Language.


 

Mae Sion Jones yn gyn-berchennog cwmni yn Nghaernarfon, ac ers 2012, mae wedi bod yn Gynghorydd Sir dros etholaeth Bethel ar Gyngor Gwynedd. Mi roedd Sion wedi'i ethol yn ugain oed ar y Cyngor, yn ei wneud yn or Cynghorwyr ieuengaf ym Mhrydain. Mae Sion hefyd yn cynrychioli Gwynedd ar Barc Cenedlaethol Eryri. Wedi fagu yn Waunfawr ger Caernarfon, ac yn byw ym Methel yn nawr, mae'n gobeithio cael cynrychioli etholaeth Arfon fel Aelod Cynulliad yn mis Mai. Un o brif amcanion Sion yw sicrhau swyddi a buddsoddiadau, a cadw pobl ifanc yn lleol i adeiladu ar yr economi, a chryfau'r Iaith Gymraeg.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad