Vaughan Gething| Cardiff South & Penarth / De Caerdydd a Phenarth

Vaughan Gething

Vaughan Gething entered the National Assembly on winning the Cardiff South and Penarth seat in May 2011.

Vaughan was previously a successful solicitor and partner specialising in employment law with Thompsons Solicitors – the largest trade union law firm in Britain. He is now a largely retired cricketer and a fan of football and rugby. He learned to swim after taking lessons at Splott pool.

Vaughan is a GMB, UNISON & UNITE member. He led the 500 000 strong trade union movement in Wales as the youngest ever Wales TUC President during 2007/8. Other experience and activity:

 • Cardiff Councillor 2004 to 2008
 • Former School Governor
 • Researcher to Val Feld AM & Lorraine Barrett AM 1999/2001
 • Chair of ‘Right to Vote’ 2001/2003 - a cross party project set up to encourage greater participation from BME communities in Welsh public life
 • Shortlife Housing Association Board Member in Cardiff 1999/2001
 • Assembly List Candidate 1999
 • President of NUS Wales 1997/98
 • Community Service Volunteer 1992/93 – supporting and caring for a disabled student with cerebral palsy

Aeth Vaughan Gething i mewn i’r Cynulliad Cenedlaethol wrth ennill sedd De Caerdydd a Phenarth ym Mai 2011.

Cyn hynny, roedd Vaughan yn gyfreithiwr llwyddiannus ac yn bartner yn arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth gyda Chyfreithwyr Thompsons – cwmni cyfreithiol undebau llafur mwyaf Prydain.  Mae bellach yn gricedwr wedi ymddeol yn bennaf ac yn gefnogwr pêl-droed a rygbi. Dysgodd sut i nofio ar ôl cael gwersi ym mhwll nofio Sblot.

Mae Vaughan yn aelod o’r GMB, UNSAIN ac UNITE. Arweiniodd fudiad undeb llafur o 500 000 o aelodau yng Nghymru fel Llywydd ifancaf erioed TUC Cymru yn 2007/8. Profiad a gweithgareddau eraill:

 • Cynghorydd Caerdydd 2004 i 2008
 • Cyn-lywodraethwr Ysgol
 • Ymchwilydd i Val Feld AC a Lorraine Barrett AC 1999/2001
 • Chadeirydd ‘Hawl i Bleidleisio’ 2001/2003 – prosiect trawsbleidiol a sefydlwyd i annog mwy o gyfranogiad gan gymunedau BME ym mywyd cyhoeddus Cymru 
 • Aelod o Fwrdd Cymdeithas Dai Shortlife yng Nghaerdydd 1999/2001
 • Ymgeisydd Rhestr y Cynulliad 1999
 • Llywydd NUS Cymru 1997/98
 • Gwirfoddolwr Gwasanaeth Cymunedol 1992/93 – cefnogi a gofalu am fyfyriwr anabl â pharlys yr ymennydd

Write to me at: Cardiff Bay, National Assembly For Wales, Cardiff CF99 1NA

Phone me on: 029 2089 8276

Email me at: vaughan.gething@assembly.wales

Website address: www.vaughangething.co.uk

Facebook: www.facebook.com/VaughanGething1/

Twitter: @vaughangething


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad