Vikki Howells | Cynon Valley / Cwm Cynon

Vikki is a lifelong resident of Cynon Valley, and was educated at St John Baptist Church in Wales High school, Aberdare, before attending the University of Wales, Cardiff where she gained a Bachelors Degree in International and Welsh History, and a Masters Degree in Modern Welsh History.

Vikki has worked as a History teacher at St Cenydd Community School, Caerphilly since 2000, where she has also undertaken a range of pastoral roles, most recently serving as Assistant Head of Sixth Form. Vikki has also worked as a mentor for trainee teachers and has sat on the admissions panel for the History PGCE course at the University of Wales Trinity Saint David.
Vikki joined the Labour Party at the age of 17 and has undertaken many roles within her Constituency Labour Party, including Women’s Officer and CLP Chair.

Vikki’s political interests include Education, Transport and the Economy, Tackling Poverty, Community Regeneration, and Heritage and Culture. She is married and has a daughter.


Vikki Howells yw ymgeisydd Llafur Cymru ar gyfer Cwm Cynon. Mae Vikki wedi byw yng Nghwm Cynon ar hyd ei hoes, a chafodd ei haddysgu yn ysgol uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru yn Aberdâr, cyn mynd i Brifysgol Cymru, Caerdydd lle cafodd Radd Bagloriaeth yn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru a Gradd Meistr yn Hanes Cymru Fodern.

Mae Vikki wedi gweithio fel athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Sant Cenydd, Caerffili er 2000, lle mae hefyd wedi gwneud ystod o swyddi bugeiliol, y mwyaf diweddar fel Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyniadau ar gyfer cwrs TAR Hanes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Ymunodd Vikki â’r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi gwneud llawer o swyddi yn y Blaid Lafur yn ei Hetholaeth, yn cynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd CLP.

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki’n cynnwys Addysg, Trafnidiaeth a’r Economi, Trechu Tlodi, Adfywio Cymunedol, a Threftadaeth a Diwylliant.

Mae Vikki’n briod ac mae ganddi ferch.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad