Welsh Labour Conference 2017

Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 24th-26th March 2017.  

The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

The Conference will include:

Key note speeches,

Policy debates,

Fringe events,

Exhibition area,

Conference dinner,

Networking opportunities.

 

Members - register for your pass here

Delegates – delegate registration here.

Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, observer passes, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

 

CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2017

Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar penwythnos  24 – 26fed Mawrth 2017.

Mae gynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

Fydd y Cynhadledd yn cynnwys:

Siaradwyr nodiadwy,

Trafodaethau polisi,

Cyfarfodydd ymylol,

Arddangosfeydd,

Cinio’r Cynhadledd,

Cyfleoedd rwydweithio.

Fydd cyfle i ddeallt broses polisi Llafur Cymru ac i glywed gan prif siaradwyr y mudiad llafur.

 

Aelodau - cofrestwch am pass yma.

Cynrychiolwyr -  gewch cofrestru yma.

Masnachol – am bob mater ynglyn a cyfarfodydd ymylol, arddangosfa, pass ymweld, hysbysebu, noddi neu cinio’r cynhadledd cysylltwch trwy e-bost a david@eventlab.co.uk

 

 

WHEN
March 24, 2017 at 12pm - March 26, 2017
WHERE
Venue Cymru
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom
Google map and directions

Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad