Welsh Labour Conference 2018

 

Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 20th - 22nd April 2018.

The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

The Conference will include:

Key note speeches,

Policy debates,

Fringe events,

Exhibition area,

Conference dinner,

Networking opportunities.

 

Delegate - register here

Elected Members - register here

Members - register here

Media - register here

Enablers - register here

Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, observer passes, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

 

CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2018

Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar benwythnos 20 - 22ain Ebrill 2018.

Mae Cynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

Fydd y Gynhadledd yn cynnwys:

Siaradwyr nodiadwy,

Trafodaethau polisi,

Cyfarfodydd ymylol,

Arddangosfeydd,

Cinio'r Gynhadledd,

Cyfleoedd rwydweithio.

Bydd cyfle i ddeall proses polisi Llafur Cymru ac i glywed gan brif siaradwyr y mudiad llafur.

 

Cynrychiolwyr - cofrestrwch yma

Aelodau Etholedig - cofrestrwch yma

Aelodau - cofrestrwch yma

Cyfryngau - cofrestrwch yma

Galluogwyr - cofrestrwch yma

Masnachol - am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, pas ymweld, hysbysebu, noddi neu ginio'r Gynhadledd cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk

WHEN
April 20, 2018 at 12pm - April 22, 2018
WHERE
Venue Cymru
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom
Google map and directions

Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad