Welsh Labour Conference 2018

 

Welsh Labour Conference returns to Venue Cymru, Llandudno for the weekend of the 20 - 22nd April 2018.

The Welsh Labour Annual Conference is a key event in the political calendar and is attended by up to 600 visitors including elected representatives of the party, trade unions, business leaders, NGOs and charities, think tanks, UK political journalists and broadcast media.

The Conference will include:

Key note speeches

Policy debates

Fringe events

Exhibition area

Conference dinner

Networking opportunities

 

Delegates - register here

Elected Members - register here

Members - register here

Media - register here

Enablers - register here

Observer Passes - register here

Commercial activities - for all issues concerning fringe, receptions, exhibitions, advertising, sponsorship and conference dinner tickets please email david@eventlab.co.uk

 

- - - - - - - - - -


CYNHADLEDD LLAFUR CYMRU 2018

Bydd Cynhadledd Llafur Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar benwythnos 20 - 22ain Ebrill 2018.

Mae Cynhadledd Flynyddol Llafur Cymru yn ddigwyddiad allweddol yn y calendr gwleidyddol ac yn cael ei fynychu gan hyd at 600 o ymwelwyr gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig y blaid, undebau llafur, arweinwyr busnes, cyrff anllywodraethol ac elusennau, melinau trafod, newyddiadurwyr gwleidyddol y DU a'r cyfryngau darlledu.

Fydd y Gynhadledd yn cynnwys:

Siaradwyr nodiadwy

Trafodaethau polisi

Cyfarfodydd ymylol

Arddangosfeydd

Cinio'r Gynhadledd

Cyfleoedd rwydweithio


Cynrychiolwyr - cofrestrwch yma

Aelodau Etholedig - cofrestrwch yma

Aelodau - cofrestrwch yma

Cyfryngau - cofrestrwch yma

Galluogwyr - cofrestrwch yma

Pas Ymweld - cofrestrwch yma

Masnachol - am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, hysbysebu, noddi neu ginio'r Gynhadledd cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk

WHEN
April 21, 2018 at 8am - April 22, 2018
WHERE
Venue Cymru
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom
Google map and directions

Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad