Keir Starmer (right) and Mark Drakeford (left)
Keir Starmer (right) and Mark Drakeford (left)

Keir Starmer

Mae magwraeth Keir yn Oxted wedi siapio ei gymeriad.

Roedd ei dad yn wneuthurwr tŵls, ac roedd ei fam yn nyrs yn y Gwasanaeth Iechyd. Roedden nhw ill dau wedi trwytho Keir mewn urddas gwaith a gwerth gwasanaeth cyhoeddus.

Ers degawdau, mae Keir wedi sefyll yn erbyn y bobl fawr ar ran y bobl gyffredin oedd angen help. Yr hyn sy’n sbarduno Keir yw ei angerdd i wneud y byd yn lle gwell a thecach i bobl sy’n gweithio.

Arweiniodd ei angerdd ef at fyd y gyfraith, cyn iddo sefyll fel AS a dod yn arweinydd y Blaid Lafur yn ddiweddarach.

Nawr, mae’n awyddus i wynebu heriau’r dyfodol gyda chynllun newydd ar gyfer Prydain, gan weithio gyda Llywodraeth Lafur Cymru, dan arweiniad Mark Drakeford, i adeiladu Cymru gryfach, decach a gwyrddach; lle mae cyfraniad pawb at gymdeithas iach, cymunedau diogel ac economi gref yn cael ei wobrwyo’n gywir.

Dyna’r gwahaniaeth y byddai Llywodraeth Lafur y DU, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Lafur yng Nghymru, yn gallu ei chyflawni.

Helpwch ni i wneud Cymru’r lle gorau i fyw

"(Maes gofynnol)" indicates required fields

Pa fater sydd bwysicaf i chi?
Byddwch yn rhan o’n mudiad – gyda’r manylion cyswllt rydych chi wedi dewis eu darparu, gall y Blaid Lafur roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy e-bost am yr ymgyrchoedd, y digwyddiadau a’r cyfleoedd diweddaraf i gymryd rhan:

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search