Events | Digwyddiadau

Welsh Labour Conference 2019 | Cynhadledd Llafur Cymru 2019

12 – 14 April 2019 | Llandudno

Join us in Llandudno for our annual Welsh Labour Party conference. To apply for a pass, select from the options below.
Ymunwch â ni yn Llandudno ar gyfer cynhadledd flynyddol Llafur Cymru. I gofrestru, dewiswch o’r opsiynau isod.

Events kick off on Friday 12 April with the Welsh Labour’s Women’s Event starting at 17:00 at Venue Cymru. Delegates and visitors can then join the Conference welcome reception at St. George’s Hotel from 19:00. Conference business will run from 09:30 promptly until 17:30 on Saturday, and from 09:30 until 13:00 on Sunday.
Bydd digwyddiadau yn cychwyn ar ddydd Gwener 12 Ebrill gyda digwyddiad ar gyfer aelodau benywaidd Llafur Cymru, a fydd yn dechrau am 17:00 yn Venue Cymru. Yna gall cynrychiolwyr ac ymwelwyr ymuno â Derbyniad Croeso’r gynhadledd yng Ngwesty St George am 19:00. Bydd busnes y gynhadledd yn rhedeg o 09:30 tan 17:30 ar ddydd Sadwrn, ac o 09:30 tan 13:00 ar ddydd Sul.

Members registration, click here | Aelodau, cofrestrwch yma

Media registration, click here | Cyfryngau, cofrestrwch yma

Observer PLUS, click here | Observer PLUS, cofrestrwch yma

Ex Officio registration, click here | Aelodau etholedig, cofrestrwch yma

Enablers registration, click here | Galluogwyr, cofrestrwch yma

Exhibitor registration, click here | Arddangoswyr, cofrestrwch yma

Fringe Holders registration, click here | Ymylol, cofrestrwch yma

Delegate registration, click here | Cynrychiolwyr, cofrestrwch yma

 

Commercial – For all issues regarding fringe meetings, exhibitions, visitors passes, advertising, sponsorship or the conference dinner, contact david@eventlab.co.uk

Masnachol – am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, pas ymweld, hysbysebu, noddi, neu ginio’r Gynhadledd, cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk

Click below to see what campaigning, fundraising or local meetings are taking place near you!

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search