Events | Digwyddiadau

Welsh Labour Conference 2019 | Cynhadledd Llafur Cymru 2019

12 – 14 April 2019 | Llandudno

Join us in Llandudno for our annual Welsh Labour Party conference. To apply for a pass, select from the options below:

Ymunwch â ni yn Llandudno ar gyfer cynhadledd flynyddol Llafur Cymru. I gofrestru, dewiswch o’r opsiynau isod:

Members registration, click here | Aelodau, cofrestrwch yma

Media registration, click here | Cyfryngau, cofrestrwch yma

Observer PLUS, click here | Observer PLUS, cofrestrwch yma

Ex Officio registration, click here | Aelodau etholedig, cofrestrwch yma

Enablers registration, click here | Galluogwyr, cofrestrwch yma

Exhibitor registration, click here | Arddangoswyr, cofrestrwch yma

Fringe Holders registration, click here | Ymylol, cofrestrwch yma

Delegate registration, click here | Cynrychiolwyr, cofrestrwch yma

 

Commercial – For all issues regarding fringe meetings, exhibitions, visitors passes, advertising, sponsorship or the conference dinner, contact david@eventlab.co.uk

Masnachol – am bob mater ynglŷn â chyfarfodydd ymylol, arddangosfeydd, pas ymweld, hysbysebu, noddi, neu ginio’r Gynhadledd, cysylltwch trwy e-bost ar david@eventlab.co.uk

Click below to see what campaigning, fundraising or local meetings are taking place near you!

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search