Together for Wales

Gyda'n Gilydd Dros Gymru

 

Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Never has our slogan, Together For Wales, meant so much. Will you help by volunteering with us?

Mae ein slogan, Gyda’n Gilydd Dros Gymru, yn golygu mwy nag erioed. Wnewch chi helpu? 

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

Meet the Assembly Member: Jeremy Miles, Neath

Jeremy Miles was elected as Welsh Labour and Co-Op Assembly Member for Neath on May 5th 2016. In the latest in our series of interviews with new Assembly Members, we caught up with Jeremy to ask him a few questions. 

Read more / Darllen mwy

FIRST MINISTER’S MESSAGE TO WALES TEAM: “POB LWC BOYS – WE COULDN’T BE PROUDER OF YOU”

Welsh Labour’s First Minister Carwyn Jones has wished the Wales team good luck ahead of their historic semi final match against Portugal.

Read more / Darllen mwy

Statement by the First Minister: EU Referendum Cabinet Meeting

The Welsh Cabinet met today in order to agree our response to the EU referendum result, and the short, medium and long-term strategic actions arising from it.

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad