Dyfodol Cymru

Helpwch ni i ennill yr Etholiad Cyffredinol nesaf – gwnewch gyfraniad heddiw.

Cryfach, Tecach, Gwyrddach

Mae eich Llywodraeth Lafur Cymru yn gweithio’n galed ar ran pobl Cymru. Dyma rai o’r pethau yr ydym yn eu cyflawni yn ystod tymor y Senedd hon.

Darparu mwy na 15 miliwn o Brydau Ysgol Am Ddim

Sicrhau economi Gymreig gryfach

Gwahardd y plastigau untro sy’n cael eu sbwriel amlaf

Adeiladu coedwig genedlaethol

Helpu pobl dan 25 oed i gael gwaith

Y pecyn cymorth mwyaf hael i fyfyrwyr yn y DU

Gwella diogelwch ar ffyrdd Cymru

Gwneud Senedd sy’n barod ar gyfer y dyfodol

Helpa ni i sicrhau Dyfodol Cymru

Gwnewch gyfraniad heddiw.