Together for Wales

Gyda'n Gilydd Dros Gymru

 

Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Never has our slogan, Together For Wales, meant so much. Will you help by volunteering with us?

Mae ein slogan, Gyda’n Gilydd Dros Gymru, yn golygu mwy nag erioed. Wnewch chi helpu? 

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

Christina Rees speech to Welsh Labour Conference 2017

Shadow Secretary of State for Wales Christina Rees’ speech to Welsh Labour Conference ***Check against delivery*** Thanks for the great welcome.

Read more / Darllen mwy

Julie James speech to Welsh Labour Conference 2017

Julie James, Welsh Government Minister for Skills and Science, speech to Welsh Labour Conference 2017 ***Check against delivery*** Thank you, Chair. Conference, as we've heard powerfully in this debate today, giving people the opportunity to gain new skills and find good quality work is one of the most powerful things...

Read more / Darllen mwy

Carl Sargeant speech to Welsh Labour Conference 2017

Carl Sargeant AM, Cabinet Secretary for Communities and Children, speech to Welsh Labour Conference ***Check against delivery***

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad