Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Members and volunteers make Welsh Labour what it is; campaigning all year round to improve our communities and return Labour representatives at election time.  Will you help by volunteering with us?

Yr aelodau a’r gwirfoddolwyr sydd yn gwneud Llafur Cymru yr hyn ydyw; yn ymgyrchu drwy’r flwyddyn i wella ein cymunedau ac ethol cynrychiolwyr Llafur mewn etholiadau.  A wnewch chi helpu trwy wirfoddoli gyda ni?

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

Meet the deputy leadership election candidates

With hustings planned throughout March and early April, you have plenty of opportunities to question the candidates on issues important to you. In the mean time, find out more information on both candiates here.

Read more / Darllen mwy

Women's Conference 2018 rescheduled to Saturday 10th March

Welsh Labour is very sorry to announce that due to severe weather, Welsh Labour Women's Conference has been postponed and will no longer take place this Saturday, 3rd March. Fortunately, due to the generosity of Cornerstone, we will be able to offer a new date of Saturday March 10th as...

Read more / Darllen mwy

Candidates confirmed for 2018 Welsh Labour deputy leadership election

The deadline has now passed for Welsh Labour parliamentarians to nominate a candidate in the Welsh Labour Deputy Leadership contest. The two validly nominated candidates and their supporting nominations from Welsh Labour parliamentarians are as follows:

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Welsh Labour Broadcast 2018

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad