Together for Wales

Gyda'n Gilydd Dros Gymru

 

Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Never has our slogan, Together For Wales, meant so much. Will you help by volunteering with us?

Mae ein slogan, Gyda’n Gilydd Dros Gymru, yn golygu mwy nag erioed. Wnewch chi helpu? 

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

‘POSITIVE PARENTING’ CAMPAIGN SET TO HIT THE BIG SCREEN

An advert encouraging positive parenting is set to appear in cinemas across Wales for half term, as part of the latest phase of a Welsh Government-supported campaign. 

Read more / Darllen mwy

£1M INVESTMENT FOR NHS LAUNDRY SERVICES

Welsh Labour’s Health Secretary Vaughan Gething has announced funding to improve NHS laundry services across Wales.

Read more / Darllen mwy

PEOPLE URGED TO HAVE THEIR SAY ON NEW APPROACH TO BUILDING RESILIENT COMMUNITIES

Welsh Labour’s Communities Secretary Carl Sargeant is urging people across Wales to get involved in developing the Welsh Government’s new approach to building resilient communities.

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad