Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Etholwyr Cyffredinol a Rhoddwyr

Pwy ydym ni

Ni yw’r Blaid Lafur ac rydym yn sefydliad gwleidyddol canrif oed, sy’n deillio o’r mudiad undebau llafur ac wedi’n hadeiladu ar gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a thosturi. Rydym wedi ymrwymo i roi hawliau unigolion wrth wraidd y ffordd yr ydym yn casglu, cadw a phrosesu gwybodaeth bersonol.

Mae’r Blaid Lafur wedi’i chofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth at ddibenion diogelu data (rhif cofrestru Z5487928). Weithiau mae gan ein swyddfeydd Plaid Lafur leol eu cofrestriad eu hunain a Pholisïau Preifatrwydd ar wahân. Gallai hyn fod yn wir pan fyddant yn defnyddio eich data personol at ddibenion ymgyrchu lleol. Mae eich AS lleol hefyd yn debygol o ddefnyddio eich data personol mewn rhyw ffordd a byddem yn eich annog i wirio unrhyw wefannau perthnasol bob amser, neu gysylltu â’ch AS, os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am hyn.

 
Gweld polisi preifatrwydd