Carolyn Harris AS

Dirprwy Arweinydd, Llafur Cymru

Cafodd Carolyn Harris ei geni a'i magu yn Abertawe, yn yr un gymuned y mae hi bellach yn ei chynrychioli ac yn byw gyda'i theulu. Astudiodd Bolisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, ac ar ôl graddio parhaodd i weithio yn yr ardal leol, gan sefydlu dwy ganolfan ar gyfer pobl ifanc anniddig.

Yn ddiweddarach daeth yn Rheolwr Rhanbarthol elusen canser i blant, cyn gweithio i’r Aelod Seneddol dros Ddwyrain Abertawe ar y pryd, Sian James, am ddeng mlynedd. Mae Carolyn wedi gwasanaethu fel AS Dwyrain Abertawe ers 2015.
Llwyddiannau

Mae Carolyn wedi gwasanaethu mewn amryw o rolau meinciau blaen cysgodol ar lefel y DU – gan gynnwys Gweinidog yr Wrthblaid yn y Swyddfa Gartref, Gweinidog yr Wrthblaid dros Fenywod a Chydraddoldeb ac Ysgrifennydd Seneddol Preifat Keir Starmer – ac ar hyn o bryd mae’n cadeirio’r Grwpiau Seneddol Hollbleidiol ar Niwed, Harddwch a Lles sy’n Gysylltiedig â Gamblo. a Menopos. Mae hi hefyd yn eistedd ar y Pwyllgorau Dethol Menywod a Chydraddoldeb a Materion Cartref ac yn gyd-gadeirio Tasglu Menopos y llywodraeth. Yn 2018, etholwyd Carolyn yn Ddirprwy Arweinydd Llafur Cymru cyntaf erioed.

Mae Carolyn yn cael ei chydnabod yn eang fel ymgyrchydd dygn, ac mae wedi sicrhau newid lleol a chenedlaethol sylweddol, gan gynnwys sefydlu Cronfa Angladdau Plant ledled y DU a lleihau’r fantol ar Derfynellau Betio Odds Sefydlog. Mae hi ar hyn o bryd yn arwain yr ymgyrch i wella cefnogaeth ar gyfer y menopos, sydd wedi ennill cefnogaeth eang ar draws y Senedd a thu hwnt. Yn ei hetholaeth, mae menter ‘Everyone Deserves…’ Carolyn yn canolbwyntio ar ddileu tlodi bwyd a newyn gwyliau, cefnogi teuluoedd gyda hamperi bwyd a llawer mwy.